Aj malá dohoda je veľké víťazstvo.

Mediácia je mimosúdna forma riešenia sporov, ktorá v mnohých smeroch vytvára výhodnejšiu alternatívu k bežnému súdnemu konaniu. Cieľom mediácie je, aby strany sporu našli také riešenia, ktoré po pretavení do mediačnej dohody budú akceptovať a plniť.

Čítať viac

Obchodné a záväzkové spory

Spory z obchodných zmlúv, spory týkajúce sa náhrady škody a iné obchodnoprávne spory.

Čítať viac

Občianskoprávne spory

Spory týkajúce sa vlastníckeho práva, susedské spory a iné občianskoprávne spory.

Čítať viac

Pracovnoprávne spory

Spory týkajúce sa ukončenie pracovného pomeru, spory týkajúce sa úhrady mzdy, odvodov a iné pracovnoprávne spory.

Čítať viac
Zobraziť cenník